Bal Karnawałowy

Posted by on mar 5, 2017

Cyklicznie, co roku, tuż przed feriami zimowymi  organizujemy Bal karnawałowy. Tym razem odbył się on w restauracji kompleksu hotelowego „Logos” w Augustowie.
Bal karnawałowy, jako zabawa taneczno – integracyjna, spotkał  się z dużym zainteresowaniem i licznie zgromadził całą społeczność naszej szkoły oraz absolwentów.
Naszą zabawę uświetniła muzyka grana na żywo przez zespół „Dwa serca”.  Uatrakcyjnieniem naszej imprezy okazał się mini konkurs „Mam Talent”. Uczestnicy konkursu  mieli okazję do zaprezentowania swoich umiejętności m.in.: wokalnych, tanecznych, instrumentalnych, czytelniczych, czy aktorskich. Wszystkie występy zostały nagrodzone gromkimi brawami oraz nagrodami rzeczowymi.
Bal karnawałowy był świetną okazją do wspólnego spotkania, zabawy, lepszego poznania się, współdziałania w tak licznym gronie, a także zaprezentowania swoich ukrytych talentów.
Dzięki wsparciu burmistrza Miasta Augustowa  w ramach   zadania publicznego „Pomimo wszystko wspólnie bawimy się – bal karnawałowy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem i ich rodzin”, współfinansowane przez Gminę Miasto Augustów, został przygotowany dla wszystkich  ciepły posiłek, zakupiono nagrody. Natomiast Rada Rodziców zapewniła zespół muzyczny oraz słodki poczęstunek w postaci pysznych ciast.
Wszystkim dziękujemy za dobrą organizację spotkania.

IMG_0407     IMG_0422

IMG_0425   IMG_0404

IMG_0436  IMG_0451

IMG_0424  IMG_0455