ZADANIE PUBLICZNE „Im wcześniej tym lepiej – świadomy rodzic pomaga swojemu dziecku”

Posted by on paź 23, 2012

PROJEKT ZREALIZOWANY DZIĘKI POMOCY FINANSOWEJ REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU.
W trakcie rozmów z rodzicami, z bliskimi dzieci z
niepełnosprawnościami, zauważyliśmy dużą potrzebę wspólnych spotkań i
wymiany doświadczeń oraz wiadomości. Postanowiliśmy, w tej sytuacji,
wziąć udział w konkursie na realizację zadania publicznego pod hasłem
„Popularyzowanie wśród społeczeństwa znaczenia istoty wczesnej
interwencji, profilaktyki i jej wpływu na proces rehabilitacji”.
Zgłoszony w ROPS projekt Stowarzyszenia „Im wcześniej tym lepiej –
świadomy rodzic pomaga swojemu dziecku”, uzyskał pozytywną opinię.
Pozyskaliśmy fundusze od Zarządu Województwa Podlaskiego i dzięki
temu, od kwietnia do września 2011r., mogliśmy zorganizować spotkania
rodzin z psychologiem, lekarzem medycyny rodzinnej, pedagogiem
specjalnym, logopedą i rehabilitantem ruchowym.