Niebieski Dzień

Posted by on kwi 16, 2022

5.04. 2022 po raz 11 obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Świadomości Autyzmu. Współpraca Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych „Wśród Nas” z Zespołem Szkół Specjalnych w Augustowie zaowocowała spotkaniem integracyjnym całej społeczności szkolnej.  W naszej szkole uczy się w sumie 14 uczniów z autyzmem, w tym 12 w 4 specjalnie dla nich utworzonych klasach.  Razem oglądnęliśmy prezentację multimedialną opatrzoną zdjęciami naszych uczniów, a zainspirowaną książką Kathy Hoopmann „Wszystkie koty są w spektrum autyzmu”. Autorka z ogromną delikatnością i szacunkiem pokazuje z jakimi codziennymi wyzwaniami muszą mierzyć się osoby w spektrum. Dzięki wejściu w ten świat każdy może zrozumieć i uszanować różnorodność oraz odmienność osób z autyzmem. Następnie wszyscy wzięli udział w szeregu zabaw sensorycznych, starając się bardziej wczuć w odbiór rzeczywistości przez osoby ze spektrum. Elementem kończącym był integracyjny happening w barwach niebieskich i żółtych mający zobrazować wiosnę. Do udziału w nim zaproszeni zostali uczniowie Hufca Pracy. Tegoroczne obchody poszerzone zostały o zbiórkę rzeczową na rzecz osób z Ukrainy, uchodźców, którymi opiekują się nauczyciele z naszej szkoły. Bardzo serdecznie dziękujemy za udzielone wsparcie – rodzicom naszych uczniów, nauczycielom, pracownikom szkoły, uczniom Hufca Pracy wraz z wychowawczynią Eweliną Romanowską – dzięki niemu udało się pomóc ponad 30  osobom oraz ufundować wyprawkę szkolną naszym nowym ukraińskim uczniom.  Obchody odbyły się w ramach realizacji zadania publicznego „Wspólnie możemy więcej”, współfinansowanego przez Burmistrza Miasta Augustowa. Dodatkowo trwa III Konkurs Plastyczny „Świat Niebieskich”, do końca kwietnia czekamy na prace artystyczne.

P. Halina Szulewska, P. Agnieszka Turowska, P. Beata Skowrońska, p. Agnieszka Ostrowska,

 p. Joanna Bienasz